Lp. Czynność Termin
1. Kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec od 1 kwietnia
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec harmonogramu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, informacji o wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zasadach oceny zgłoszonych projektów i zasadach przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości wraz z wzorem formularza zgłoszenia projektu, formularza listy poparcia oraz wzorem karty do głosowania. do 5 kwietnia
3. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców.  od 6 kwietnia do 11 maja
4. Weryfikacja zgłoszonych projektów.  od 12 maja do 26 maja
5. Opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów odrzuconych.  do 30 maja
6. Okres wnoszenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.  w ciągu trzech dni roboczych od dnia opublikowania listy projektów odrzuconych
7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie. do 4 czerwca
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.  w ciągu siedem dni od dnia, w którym upływa termin składania odwołań
9.  Przekazanie wyników rozpatrzonych odwołań Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego oraz opublikowanie wyników rozpatrzonych odwołań na stronie Budżetu Obywatelskiego.  najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym upływa termin rozpatrzenia odwołania
10.  Głosowanie mieszkańców.  od 14 czerwca do 16 lipca
11.  Weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu.  od 17 lipca
12.  Ogłoszenie wyników głosowania.  do 15 września
 1. Przewodnicząca Zespołu – Aneta Furmańska;
 2. Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Marek Artur Koniarczyk;
 3. Członkowie Zespołu:
  1. Dorota Kubiś;
  2. Aneta Gnat.

Zespół rozpatruje odwołania autorów projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, które nie zostały dopuszczone do głosowania.

 1. Przewodniczący Zespołu – Artur Ludew;
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Iwona Czarnota;
 3. Członkowie Zespołu:
  1. Urszula Grzmil;
  2. Michał Kwiatek;
  3. Anna Nowocień;
  4. Ilona Mamla;
  5. Monika Zyzman – Wiśnios;
  6. Michał Szymkiewicz – Sekretarz Zespołu

Zadaniem Zespołu jest weryfikacja projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec według kryteriów określonych przez Rade Miejską w Szydłowcu w uchwale w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.