Chcesz zmieniać rzeczywistość i mieć wpływ na otaczającą Cię okolicę? Zgłoś swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Szydłowca!

Na czym to polega? Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz, w którym opiszesz swój pomysł. Nazwa, lokalizacja, krótkie uzasadnienie i przybliżony kosztorys – tylko tyle potrzebujesz, aby Twój projekt wziął udział w Budżecie Obywatelskim.


 

 

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane: 

  • Projekty „twarde” polegające między innymi na poprawie infrastruktury gminnej poprzez remont, modernizację, adaptację, przebudowę, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia.

  • Projekty „miękkie” polegające między innymi na realizacji działań i wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, ekologicznych, prozdrowotnych, kulturalnych, edukacyjnych lub dotyczących integracji społecznej.

Do dyspozycji mieszkańców jest 100 678 zł, a jeden projekt nie może przekraczać 35% całości środków przeznaczonych na realizacją Budżetu Obywatelskiego.

Formularz zgłoszeniowy, kartę poparcia oraz wszelkie niezbędne informację znajdziesz w artykule Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Szydłowca!

Cześć_Jestem_Paulina_I_KreujĘ_Rzeczywistość.jpg