Komisja odbierająca drogę w Sadku.

W dniu 23.12.2020 r odbył się odbiór robót: Remont drogi gminnej w miejscowości Sadek (Sadek Polanki), gdzie  została wykonana nowa nawierzchnia.

Altana

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” Gmina Szydłowiec realizuje zadanie „Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce nr 144 należącej do Gminy Szydłowiec”. Budowa altanki przyczyni się do integracji społeczności, będzie alternatywą do wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców oraz miejscem do spotkań i rozmów dotyczących spraw sołeckich.

Świetlica na Szydłówku

Gmina Szydłowiec przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” realizuje kolejną inwestycje. Na terenie sołectwa Szydłówek II, trwa realizacja zadania „Modernizacja budynku wiejskiego z przeznaczeniem na ogólnodostępny dla mieszkańców sołectwa”.

Ogroszenie

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu zrealizowali zadanie pn. „Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, Gmina Szydłowiec poprzez budowę ogrodzenia”.

Fotowoltaika

W trosce o środowisko gmina Szydłowiec inwestuje w odnawialne źródła energii. Na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. Kwota jaką Gmina Szydłowiec przeznaczyła na tą inwestycję to 176.377,99 zł.

Droga na Rybiance

Gmina Szydłowiec realizuje zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec" opiewające na kwotę 194.329,43 zł. Inwestycja realizowana jest przez firmę "Budromost – Starachowice". Zakres robót obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Rybianka na odcinku 250,50 mb, utworzenie poboczy, zjazdów na posesję, umocnienie rowów przydrożnych oraz plantowanie skarp, humusowanie i obsianie trawą.

Podzamcze

Trwa realizacja pierwszego etapu zadania: „Budowa ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu”.
I etap – czyli budowa ulicy Podzamcze wchodzi w końcową fazę. Wykonanie nowej drogi poprzedziła budowa kanalizacji deszczowej oraz sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zwieńczeniem działań jest utwardzenie powierzchni asfaltem oraz ułożenie chodnika z wjazdami na posesje mieszkańców.

Ulica Wymysłów

24 września odbył się odbiór zadania "Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu".
Prace na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonała firma Budromex Radom. Nowa nawierzchnia na długości 811 metrów wraz z utwardzeniem poboczy kosztowała 197.319,63 zł. Jest to trzeci, ostatni etap budowy ulicy Wymysłów.

Trwa realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy Gmina Szydłowiec”. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na długości 262 m. Zakres prac przewiduje utwardzenie poboczy, przebrukowanie zjazdów o nawierzchni betonowej oraz udrożnienie rowów.