Głos w Budżecie Obywatelskim Gminy Szydłowiec na 2022 rok oddać można

- w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu - pl. Rynek Wielki 1

- w Regionalnym Centrum Biblioteczno - Multimedialnym - ul. Kolejowa 9b

- u Sołtysów w poszczególnych sołectwach