Strefa aktywności gospodarczejW Szydłowcu działa Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Obsługi Inwestora. W wyniku zakończenia przez Gminę Szydłowiec projektu pn. „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej…”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przy ulicy Kolejowej powstał zorganizowany kompleks gospodarczy, zorientowany na wspomaganie przedsiębiorstw, którego operatorem zarządzającym jest spółka miejska - Ciepłownia.

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 26 lutego br na antenie telewizji Polsat News Gmina Szydłowiec przedstawia informacje dotyczące wykorzystywania powstałej w wyniku realizacji w/w projektu infrastruktury zlokalizowanej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36a.

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 26 lutego br na antenie telewizji Polsat News Gmina Szydłowiec przedstawia informacje dotyczące wykorzystywania powstałej w wyniku realizacji w/w projektu infrastruktury zlokalizowanej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36a.

Inkubator3 lutego 2012 roku odbył się odbiór zadania: zakup, dostawa wyposażenia i montażu mebli biurowych w wyremontowanych obiektach przy ul. Kolejowej w Szydłowcu. Zadanie to jest częścią realizacji projektu pod nazwą: „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I - „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.”

Inkubator przedsiębiorczościZakończyły się prace remontowo - budowlane w ramach projektu Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej. Zakres wykonanych robót jest bardzo szeroki. Rozbudowano budynek po byłej przychodni zakładowej ZEP Profel na Centrum Obsługi Inwestora. Zmienił się też sąsiedni budynek byłego magazynu, który po przebudowie i adaptacji będzie mieścił siedzibę Inkubatora Przedsiębiorczości.

Budowa inkubatoraTrwają prace w ramach projektu Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej.

W ostatnim czasie, w remontowanych budynkach wykonana została nowa instalacja elektryczna. Ponadto na jednym z obiektów, wchodzących w tworzoną Międzygminną Strefę Aktywności Gospodarczej, położono nową elewację zewnętrzną.

Ruszyła budowa inkubatoraRozpoczynają się prace, w ramach projektu Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu.

Zakres planowanych prac jest szeroki. Obejmuje on rozbudowę i adaptację budynku po byłej przychodni zakładowej ZEP Profel na centrum obsługi inwestora.

Podpisanie umowy Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej oraz Inkubator Przedsiębiorczości powstaną w Szydłowcu. Projekt zakłada adaptację obecnych budynków przy ul. Kolejowej w Szydłowcu na kompleks gospodarczy, w którym będą mieściły się biura i zakłady usługowe związane z obsługą inwestora (w jednym budynku) oraz inkubator przedsiębiorczości w drugim budynku.