Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2022 rok:

 • Projekt nr 01 - Wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej.

 • Projekt nr 02 - Budowa Zbiornika Odwadniającego oraz Zagospodarowanie jego terenu na działce gminnej Nr.144 w miejscowości Świerczek.

 • Projekt nr 03 - Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa.

 • Projekt nr 04 - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Szydłowcu.

 • Projekt nr 05 - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłówku I.

 • Projekt nr 06 - Projekt i budowa chodnika przy ul. Kościuszki od nr 26A do drogi odbarczającej w Woli Korzeniowej.

 • Projekt nr 07 - Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.

 • Projekt nr 08 - Strefa Relaksu na rynku!

 • Projekt nr 09 - Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach, na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec.

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania:

 • Budowa nawierzchni ulicy Małej.

  na podstawie  § 3 rozdziału 3 Uchwały nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r. Projekt został zgłoszony na niewłaściwym formularzu.

 • Zagospodarowanie placu przy ul. Powst. Listopad na zakątek rekreacyjno – wypoczynkowy.

  na podstawie § 2 rozdziału 2 Uchwały nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r. - urządzenia zabawowe takie jak huśtawki nie mogą być umiejscowione w pasie drogowym.

 • Dokumentacja proj. budowy ul. Dworskiej i Kwiatowej wraz z kan. deszczową.

  na podstawie § 2 rozdziału 2 Uchwały nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r. - w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.