Muzeum szydłowieckie jest jedyne w swoim rodzaju, jest osobliwością pośród wielu innych placówek muzealnych w kraju, nie tylko z powodu wspomnianego dziejowego paradoksu, na którym osadziła ją polityka decydentów. Siłą jego oryginalności są przede wszystkim zbiory i historyczne pierwszeństwo.

Powstał w kwietniu 1959 roku w celu zachowania osobliwych form skalnych. Znajduje się w Gminie Stąporków i zajmuje powierzchnię 6.30 hA. To malowniczy teren bogaty w faunę i florę, który przyciąga turystów nie tylko z regionu, ale również z całej Polski. Skały, swój oryginalny i niesamowity kształt zawdzięczają erozji wietrznej. 

Początek historii Pałacu w Chlewiskach datowany jest na XII wiek, kiedy to powstała drewniana budowla mająca charakter dworu obronnego. Dzięki zachowanej tablicy pamiątkowej w języku łacińskim wiemy, że na przełomie XV i XVI wieku dwór zmienił właściciela. Został przebudowany i odnowiony przybierając formę murowanego zamku.

To piękny, dwu hektarowy kompleks użytkowo-wystawienniczy, w skład którego wchodzą zabytkowe budynki będące pozostałością po dawnej hucie żelaza, usytuowane na rozległych terenach zielonych. W architekturze budynków można odnaleźć elementy klasycystyczne, w których symetria i ład przestrzenny wzajemnie się przenikają. Osobliwością  obiektu są XIX-wieczne specjalne piece na węgiel drzewny, zwane „prażakami”.

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej jest jedną z najważniejszych kolekcji kulturalnych i atrakcji turystycznych w województwie świętokrzyskim. Jest oddalone od Szydłowca zaledwie kilkanaście kilometrów. Na obszarze 1.5 hA została zgromadzona jedna z największych wystaw militariów pod gołym niebiem. 

Zajmujące teren XIX wiecznego dworskiego majątku, którego ostatni właścicielem był Józef Brandt z rodziną, którzy zostali wysiedleni przez Niemców podczas II wojny światowej. W roku 1945 cały teren przejął skarb państwa. W 1974 roku ośrodkowi zostaje nadana nazwa Centrum Rzeźby Polskiej, a po kilku latach Centrum stało się instytucją podlegającą Ministerstwu Kultury i Sztuki.