Oferta inwestycyjna Gminy Szydłowiec to blisko 80 ha terenów, które przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. (bip.szydlowiec.pl, bip.szydlowiec.pl) Grunty te stanowią własność gminy oraz właścicieli prywatnych.