Przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Szydłowca.
Na co zostanie rozdysponowane 113 563 zł z budżetu gminy? O tym zdecydują mieszkańcy!