Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Staszica 11/18 stanowiącego własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości o powierzchni 89,25 m2 stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2269/2.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości o powierzchni 10m2 stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4367/2.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5731 o pow. 0,0470 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5756/96 o pow. 0,1983 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje że w dniu 2 czerwca 2022 r., został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1112 o powierzchni 0,0906 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r., został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 969/32 o powierzchni 0,1005 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 126/1 o powierzchni 0,9838 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcuul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:1478/5, 1479/13, 1480/9, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7, 3780/7, 1485/7, 1486/7, 1487/2, 1490/2, 1494/5, 1495/5, 1496/5, 1497, 1500/5 i 3751 o łącznej powierzchni 6,0908 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcuul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości