Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poziom lokalny, regionalny i krajowy

Drukuj
Opublikowano: 24 styczeń 2017

Poziom lokalny:

Gmina Szydłowiec wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów w związku z czym na mocy uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu 49/X/15 z dnia 1 lipca 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami istnieje możliwość uzyskania zwolnień od podatku od nieruchomości na:

  • nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie gminy Szydłowiec, na warunkach określonych w uchwale.
  • nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy na terenie gminy Szydłowiec, na warunkach określonych w uchwale.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

  • 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 3 nowych miejsc pracy;
  • 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy;
  • 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 18 nowych miejsc pracy;
  • 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 36 nowych miejsc pracy;
  • 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 72 nowych miejsc pracy.

Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 3 lat dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w gminie Szydłowiec kwotę powyżej 1 000 000 zł (uchwała Rady Miejskiej w Szydłowcu XXII/157/20 z dnia 9 września 2020 roku).

Na terenie Szydłowca działa Powiatowy Urząd Pracy. Szczegółowe aktualne informacje o wsparciu udzielanym przez PUP znajdują się na stronie internetowej PUP-u: szydlowiec.praca.gov.pl.

Poziom regionalny:

Na poziomie regionalnym obsługą inwestora oraz wsparciem inwestycji zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: coie.armsa.pl.

Poziom krajowy:

Zachęty inwestycyjne. Szczegółowe informacje: www.paih.gov.pl.

Dane dotyczące wsparcia przedsiębiorczości dostępne są na stronie: www.biznes.gov.pl.