Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Siłownia plenerowa w sołectwie Hucisko

images/stories/2023/huciskoplacduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/2023/huciskoplacduza.jpg?width=1000&height=700

15 listopada br. odbył się odbiór prac wykonanych w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej nr 393 w sołectwie Hucisko – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa – pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”.

Plac został doposażony o nowe elementy m.in.: orbitrek+pylon+biegacz, wyciąg górny+pylon,+krzesło, wioślarz+pylon+kolarz oraz ławkę stalową z oparciem.

W Hucisku powstało naprawdę wyjątkowe miejsce, przeznaczone na integrację mieszkańców.

Na placu znajduje się altanka, grill, plac zabaw, boisko do piłki nożnej oraz siłownia plenerowa.

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysa miejscowości Hucisko Piotra Szcześniaka oraz wykonawcy.

Wykonawcą zlecenia była firma COMES Sokołowscy.

Całkowita wartość zadania to 31.932,03 zł brutto i została sfinansowana ze środków własnych Gminy Szydłowiec.