14 listopada odbył się odbiór zadania "Budowa skateparku nad zalewem w Szydłowcu" w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik".

W ramach gminnych zadań budżetowych, przy ulicy Staszica w Szydłowcu wybudowano 169 mb. chodnika. Zamontowano również nowe oznakowanie pionowe wprowadzając zmianę organizacji ruchu na tym ciągu.

Gmina Szydłowiec zrealizowała zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” w ramach programu OW-1 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostało wykonane 1750 metrów kanalizacji, o wartości opiewającej się na kwotę 2 097 813,32 zł brutto.

31 października odbył się odbiór zadania "Budowa chodnika w ul. Hubala w Szydłowcu I etap realizacji" - odcinek od ul. Kościuszki do ul. Powstania Listopadowego.
Nowy chodnik został ułożony na długości 150 m, jego powierzchnia wynosi 474,92 m².

Gmina Szydłowiec kontynuuje rozbudowę terenów rekreacyjnych nad zalewem. Baza gminnych obiektów sportowych wzbogaciła się o kolejne boisko wraz trybunami. 22 października odbył się odbiór zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej plażowej nad zalewem w Szydłowcu".

Trwa ostatni, trzeci etap prac przy budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki. Obecnie przy powstającym budynku wykonywane są roboty instalacyjne i wykończeniowe. Koszt inwestycji, począwszy od 2017 roku do chwili obecnej wyniósł 211 tys. 690 zł.

26 września rozpoczęła się budowa chodnika przy ulicy Hubala w Szydłowcu – od ul. Kościuszki do ul. Powstania Listopadowego. Jest to zadanie budżetowe gminy, a prace wykonuje Referat Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu w ostatnim czasie rozpoczęła inwestycję pn. "Wymiana sieci wodociągowej na w ul. Garbarskiej w Szydłowcu". Inwestycja obejmuje wymianę sieci wykonanej z azbestocementu i realizowana jest poprzez Spółkę "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Szydłowcu ze środków własnych. Termin zakończenia robót planowany jest na m-c grudzień br.

Gmina Szydłowiec realizuje zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap” w ramach programu: OW-1 Realizacja przedsięwzięć z zakresu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.