8 lipca odbył się odbiór zadania "Budowa chodnika na ul. Hubala w Szydłowcu II etap realizacji – odcinek od ul. Powstania Listopadowego do ul. Powstania Warszawskiego".
Wykonawcą robót był Referat Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Trwają prace w pobliżu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Powiat Szydłowiecki realizuje zadanie "Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu, droga powiatowa nr 4003W, przy współfinansowaniu Gminy Szydłowiec.

18 czerwca br. w szydłowieckim ratuszu podpisano umowę na realizację zadania o nazwie "Budowa gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu pomiędzy ulicą Sportową a ulicą Narutowicza" w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.

Zakończył się drugi etap prac na ulicy Różanej w Szydłowcu – przypominamy, pierwszy etap realizowany był w końcu 2019 roku. 15 czerwca odbył się oficjalny odbiór tego zadania. Pracę, zgodnie z treścią umowy, wykonała wyłoniona w trybie zapytania ofertowego firma P.H.U. Markbruk Marcin Jakubczyk.

Przed nami kolejne prace nad szydłowieckim zalewem, poprawiające estetykę i funkcjonalność tego miejsca. 10 czerwca br. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągów pieszych na terenie zalewu w Szydłowcu w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

10 czerwca odbył się oficjalny odbiór zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec”. Nowa nawierzchnia asfaltowa ma długość 600 mb i szerokość 4m. Prace wykonywał Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z.o.o. z siedzibą w Nowinach.
Inwestycja ta kosztowała 155.803,61 zł i była dofinansowana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko w 66,36 procentach.

Trwają prace brukarskie wokół nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki. Utwardzony kostką brukową będzie placy bezpośrednio przy budynku, wykonany zostanie taras, a także wjazd na działkę sołectwa. Zadanie wykonywane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie ponad 22 tys.zł.

Pierwsze prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach już za nami. W końcu maja zostało wykonane niwelowanie terenu pod budowę budynku świetlicy. Wcześniej rozebrany został stary budynek leśniczówki. W planach były wspólne prace mieszkańców, niestety obostrzenia związane z pandemią Covid 19 na to nie pozwoliły.

Dobiega końca drugi etap prac na ulicy Różanej w Szydłowcu - pierwszy etap realizowany był w końcu 2019 roku.
Zadanie wykonuje obecnie wyłoniona w trybie zapytania ofertowego firma P.H.U. Markbruk Marcin Jakubczyk. Długość nowej nawierzchni z szarej kostki brukowej betonowej Behaton o gr. 8 cm wynosi 250 metrów bieżących, a jej szerokość 3 metry.