Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt kluczowy zmienia Szydłowiec

Drukuj
Opublikowano: 06 maj 2014

Projekt kluczowyW Szydłowcu trwają intensywne prace remontowo - budowlane na obiektach objętych projektem kluczowym p.n. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Rynek Wielki zyskuje nową nawierzchnię. Rewitalizowany jest Skwer Staromiejski. Wkrótce zmiany na lepsze zobaczymy na ulicy Radomskiej, gdzie obecnie trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. Z dnia na dzień widać postępy przy remoncie zamku. Spod siatek rusztowań wyłania się odnowiona elewacja, która doskonale kontrastuje z nowym poszyciem dachowym. Pomieszczenia zamku mają położone nowe tynki, trwa odrestaurowywanie parkietów. Już widać pozytywne zmiany w otaczającym zamek Parku Radziwiłłowskim, gdzie obecnie porządkowana jest zieleń parkowa, a wcześniej wytyczone zostały alejki spacerowe, wybudowano mostki ze stylowymi balustradami oraz ustawiono lampy oświetleniowe.

- Jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach zapisuje się historia. Realizacja projektu kluczowego będzie z pewnością nowym otwarciem dla całego miasta, nie tylko pozytywnie zmieni naszą przestrzeń publiczną, lecz pociągnie za sobą dalsze korzystne zmiany w jego wizerunku. Jeszcze nigdy nie wykonywano w naszym mieście tylu tak szeroko zakrojonych prac w jednym czasie. Wkrótce zrewitalizowane obiekty odzyskają swoją świetność i będą chlubą nie tylko dla naszej gminy, ale dla całego Mazowsza. Na taką szansę Szydłowiec czekał wiele lat – powiedział Burmistrz Andrzej Jarzyński.

Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

{phocagallery view=category|categoryid=854|limitstart=0|limitcount=0}

RPO WM