Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rewitalizacja centrum Szydłowca

Drukuj
Opublikowano: 14 marzec 2014

RewitalizacjaJesienią 2013 roku rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu kluczowego – zagospodarowanie Rynku Wielkiego, Skweru Staromiejskiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej.

W pierwszej kolejności przebudowywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Rury spustowe odprowadzające deszczówkę z połaci dachowych zostaną wpuszczone w nawierzchnię i odprowadzą wodę bezpośrednio do kanalizacji. Takie rozwiązanie zapobiegnie powstawaniu kałuż i zalewaniu piwnic. Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne. Zlikwidowane zostaną słupy i napowietrzna linia energetyczna. Przewody będą szły ziemią, a na Rynku i wzdłuż ulicy Radomskiej zostaną ustawione stylowe latarnie oświetleniowe.

Na Rynku Wielkim i ulicy Radomskiej zostanie wymieniona nawierzchnia wraz z podbudową. Nowa jezdnia, wjazdy do posesji, miejsca postojowe, a także nawierzchnia wokół ratusza i ciągi piesze zostaną wykonane ze zróżnicowanej wielkością kostki z granitu i płyt granitowych.

Pomnik Tadeusza Kościuszki, kolumna „Zośka” i pręgierz miejski będą stylowo podświetlone. Zrewitalizowany będzie również Skwer Staromiejski poprzez częściowe usunięcie starego drzewostanu, uregulowanie ciągów pieszych, założenie nowych trawników i klombów, nasadzenia nowych krzewów i drzew. Skwer zostanie także oświetlony.

Na rynku i ulicy Radomskiej pojawią się elementy małej architektury i oazy zieleni – gazony na kwiaty, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne.

Prace prowadzone są odcinkami. W czasie ich trwania nie da się jednak uniknąć niedogodności i ograniczenia w ruchu samochodowym, niemniej dostępność do sklepów i firm jest zachowana, tak aby przedsiębiorcy nie zostali odcięci od swoich klientów.

Ekipy prowadzące prace zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby utrudnienia związane z rewitalizacją były jak najmniej uciążliwe. Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacja pozyskana przez Gminę Szydłowiec wynosi 85% całości kosztów, a wkład gminy to tylko 15%, dlatego projekt kluczowy jest wyjątkową szansą, jakiej Szydłowiec nigdy wcześniej nie miał.

{phocagallery view=category|categoryid=840|limitstart=0|limitcount=4}