Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rezydencja magnacka odzyskuje dawny blask

Drukuj
Opublikowano: 05 marzec 2014

Prace na zamkuSzydłowiec już za kilka miesięcy będzie perłą architektury województwa mazowieckiego. Miasto wykorzystując dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 26 mln złotych rewitalizuje przestrzeń publiczną i odnawia swoje największe zabytki, w ramach projektu kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Obecnie trwają prace w szydłowieckim zamku. Wkrótce wypięknieje także Rynek Wielki, ulica Radomska, Skwer Staromiejski i Park Radziwiłłowski.

Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, wczesnorenesansowa rezydencja magnacka, wreszcie odzyska swój dawny blask. Zakończenie prac rewitalizacyjnych zaplanowane jest na wrzesień 2014 roku. Jak informuje kierownik robót Przemysław Czyż – ekipy remontowe wzorowo wywiązują się ze swoich zadań i prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie w całym budynku zakończona została wymiana instalacji elektrycznej. Pomieszczenia zamku mają położone nowe tynki i są przygotowywane do malowania. Przy konsultacjach z konserwatorem zabytków dobierane są kolory farb, zarówno na ściany wewnętrzne jak i na elewację zewnętrzną budynku. Trwa odrestaurowywanie parkietów. Na ukończeniu jest montaż instalacji wentylacyjnej. Dobiegają końca także prace rekonstrukcyjne detali kamiennych wewnątrz budynku. W tym tygodniu rozpoczęły się prace konserwatorskie kaplicy zamkowej oraz wymiana stolarki okiennej w całym budynku. Za kilka dni zamontowane zostaną dwie windy osobowe. Wymienione poszycie dachowe na czerwone dachówki typu „mnich mniszka” będzie doskonale kontrastować z odnowioną elewacją zewnętrzną zamku w kolorze starej bieli. Do tego pięknie wyeksponowana loggia – jeden z najstarszych przykładów, zaczerpniętej z Włoch, architektury na ziemiach polskich i odnowiona nawierzchnia dziedzińca, zachwycą każdego miłośnika pięknych miejsc.

Już widać pozytywne zmiany w otaczającym zamek Parku Radziwiłłowskim, gdzie zostały wytyczone alejki spacerowe, wybudowano mostki ze stylowymi balustradami oraz ustawiono lampy oświetleniowe. Zieleń parkowa zostanie uporządkowana, pojawią się ławeczki, nowe ogrodzenie od ulicy Ogrodowej i plac zabaw dla dzieci. Oczyszczono szydłowiecką fosę.

Kolejne pozytywne zmiany zajdą już wkrótce na Rynku Wielkim, gdzie obecnie trwa demontowanie starej kostki brukowej i prace ziemne związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji gazowej. Rynek Wielki zyska nową nawierzchnię i stylowe oświetlenie. Nawierzchnia wokół ratusza, nowa jezdnia, wjazdy do posesji, miejsca postojowe, a także ciągi piesze zostaną wykonane z granitowej kostki oraz płyt granitowych.

Powstaną na nim także oazy zieleni. Prace na Rynku potrwają również do września 2014 roku.

{phocagallery view=category|categoryid=836|limitstart=0|limitcount=4}

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013.