Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Uroczyste zakończenie realizacji projektu kluczowego

Drukuj
Opublikowano: 14 listopad 2014

Uroczyste zakończenie projektu kluczowegoRealizowany skrupulatnie przez kilka lat projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” został zakończony sukcesem.

Szydłowiec doskonale wykorzystał szansę, jaką dają fundusze europejskie i skutecznie aplikował o pieniądze, które pozwoliły na kompleksową rewitalizację zabytkowej części miasta. Dzięki szeroko zakrojonym pracom remontowym i budowlanym poprawiono nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej. Dzięki zrealizowanemu projektowi kluczowemu metamorfozę przeszedł zamek, ratusz i hotel „Pod Dębem”. Zmiany objęły także Park Radziwiłłowski i wyspę zamkową oraz Rynek Wielki, Skwer Staromiejski i ul. Radomską. Powstał także nowy obiekt - Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne. Koszt wykonanych inwestycji to blisko 30 milionów złotych - 85 % tego wydatku pokrywa dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowo, zdemontowana z płyty rynku kostka brukowa, posłużyła do ułożenia chodników w wielu innych częściach gminy.

Uroczyste zakończenie realizacji projektu kluczowego odbyło się w dniach 7,8,9 listopada. Honorowy patronat nad obchodami objęli: Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Arcybiskup Wacław Depo, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

7 listopada w szydłowieckim zamku odbyła się konferencja pt. „Szydłowiec, rewitalizacja, rozwój” podsumowująca realizację projektu kluczowego. Uczestniczyli w niej samorządowcy, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorcy. Wśród gości byli: Arcybiskup Wacław Depo, ks. dziekan Adam Radzimirski, Wicemarszałkowie Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk i Wiesław Raboszuk, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Bożenna Pacholczak i Radni Sejmiku Andrzej Łuczycki i Zbigniew Gołąbek oraz Wicewojewoda Dariusz Piątek.

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego efektów projektu kluczowego. Burmistrz rozpoczął swoje wystąpienie od słów „jestem szczęśliwym człowiekiem…”, wyraził słowa wdzięczności wszystkim, którzy kibicowali samorządowi gminnemu w realizacji projektu oraz omówił poszczególne etapy przebiegu prac.

- Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do tego, że dziś możemy być dumni z odnowionych zabytków, które odzyskały blask. Udało się to wszystko osiągnąć dzięki zgodnej współpracy, zaangażowaniu oraz licznemu gronu przyjaciół Szydłowca, którzy wspierali nasze starania. Bardzo szeroko zakrojone prace rewitalizacyjne pozwoliły nie tylko na poprawę estetyki naszych zabytków, ale także ich funkcjonalność. Mogliśmy kompleksowo zrewitalizować Szydłowiec dzięki dotacji EFRR, która pokryła aż 85% wydatkowanej kwoty - podkreślił Andrzej Jarzyński.

Następnie Burmistrz razem z Przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Bednarczyk wyrazili słowa wdzięczności tym, którzy wspierali realizację projektu, wręczając pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Bardzo pozytywnie zostały przyjęte wystąpienia prelegentów, którymi byli: dr hab. Dariusz Kupisz prof. UMCS, prof. dr hab. Marek Bryx, dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska prof. SGH, dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający, Bank Gospodarstwa Krajowego, Leszek Stafiej publicysta marketingowy w miesięcznika BRIEF oraz dr Jerzy Kwieciński - prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Konferencja miała również część artystyczną w wykonaniu młodzieży z Teatru „U Radziwiłła”, która recytowała wiersze autorstwa śp. Artura Łyczka oraz zaśpiewała „Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy”.

{phocagallery view=category|categoryid=955|limitstart=0|limitcount=8}

8 listopada na dziedzińcu zamku wystąpili: Aleksandra Michalska, Zuzanna Gadowska, „Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni”, „Tacy Sami – Lady Pank Show” oraz „Zakopower”. Pomimo deszczu publiczność dopisała i doskonale się bawiła.

{phocagallery view=category|categoryid=956|limitstart=4|limitcount=8}

W niedzielę 9 listopada Szydłowiec odwiedziła Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Pani Premier spotkała się z Mieszkańcami w salach zamkowych, gdzie została bardzo ciepło przyjęta. Burmistrz Andrzej Jarzyński wręczył Pani Premier podziękowania za wsparcie realizacji projektu kluczowego, a następnie oprowadził po zrewitalizowanych obiektach. Pani Premier wysłuchała koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej, Chóru „Gaudium Canti” i Teatru „U Radziwiłła”, a także odwiedziła podczas próby generalnej zespół instrumentalny „Pol-Orffa”. Dziękując za gościnę Pani Premier pogratulowała efektów projektu kluczowego oraz licznych talentów, którymi Szydłowiec może się szczycić i życzyła dalszego rozwoju miasta i gminy.

{phocagallery view=category|categoryid=957|limitstart=0|limitcount=8}

Dni 7, 8 i 9 listopada były dniami otwartych drzwi we wszystkich zrewitalizowanych obiektach, tak aby każdy miał możliwość zapoznania się z efektami prac wykonanych w ramach projektu kluczowego. Na zakończenie odbył się piękny pokaz sztucznych ogni, który zgromadził na zamkowej wyspie setki mieszkańców. RPO

Projekt „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013.