Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Awans zawodowy

Drukuj
Opublikowano: 02 wrzesień 2016

Nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu ks. Adrian Jakubiak podniósł swoje kwalifikacje zdobywając awans zawodowy. 24 sierpnia pozytywnie zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, wykazując się zaangażowaniem w pracę, wzorowym przygotowaniem merytorycznym i chęcią nieustannego doskonalenia swoich umiejętności.

30 sierpnia w ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie aktu mianowania. W spotkaniu z Burmistrzem Szydłowca Arturem Ludwem uczestniczyli: ks. Adrian Jakubiak wspólnie z dyrektorką szkoły, w której pracuje Ewą Świercz oraz dyrektorka Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu Ewa Walczak.

Nim wręczono akty mianowania, awansowany nauczyciel złożył rotę ślubowania o treści "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Burmistrz Artur Ludew serdecznie pogratulował awansu zawodowego i życzył wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz kolejnych sukcesów. Do gratulacji i życzeń dołączyły się również panie dyrektorki Ewa Walczak i Ewa Świercz.