Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wymiana źródła ciepła - pamiętaj o aktualizacji danych w systemie CEEB

Drukuj
Opublikowano: 10 lipiec 2024

Proszę pamiętać, że w 14 dni od wymiany i uruchomienia źródła ciepła, należy zaktualizować dane w systemie CEEB.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ewidencja budowana jest z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Dane dotyczą źródeł ciepła o mocy nominalnej mniejszej niż 1MW.

Dane ze złożonych przez obywateli deklaracji gromadzone są w systemie CEEB od 1 lipca 2021 r. Dane te pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. Od 18 września 2023 roku system CEEB działa w pełnej wersji tj. gromadzi dane nie tylko z deklaracji ale również inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych czy dane dotyczące udzielanego wsparcia socjalnego w zakresie ubóstwa energetycznego.

Dzięki CEEB, gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Jeżeli na terenie danej gminy funkcjonuje wiele nieekologicznych urządzeń grzewczych tak zwanych "kopciuchów", gmina może już teraz wykorzystywać raporty z CEEB do podejmowania działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Deklaracje o źródłach ciepła można składać online, bezpośrednio w CEEB na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

logotypysmog.jpgmazo.png