Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Szydłowiec - kwestionariusz ankiety internetowej

Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Szydłowiec - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 9 lipca do 22 lipca 2024 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy problemu przemocy.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Gminy Szydłowiec.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1279779/szydlowiec-mieszkancy-przemoc.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.