Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt „Dostępność w Gminie Szydłowiec”

Drukuj
Dzwi prowadzace do Urzędu Miejskiego
Opublikowano: 05 lipiec 2023

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku

W budynku Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz w budynku MOPS zamontowany został znacznik systemu urządzeń nawigacyjno-informacyjnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej TOTUPOINT.

System pomoże zlokalizować urząd i zorientować się w przestrzeni dzięki wgranemu opisowi rozkładu pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku.

Aby skorzystać z systemu należy zainstalować w swoim smartfonie/tablecie aplikację TOTUPOINT Pirs Creative Lab oraz mieć włączony Bluetooth. Aplikacja łączy się z urządzeniem uruchamiając je. Urządzenie informuje osobę z dysfunkcją wzroku gdzie się znajduje, kierując do właściwych miejsc. Jednocześnie, na ekranie telefonu pojawi się opis miejsca lub inna informacja, wskazówka jak dojść do konkretnego miejsca w urzędzie. Osobom korzystającym w telefonie z funkcji dostępności opis miejsca zostanie przeczytany przez lektora. System uaktywnia się tylko wtedy, gdy użytkownik tego chce. W związku z tym jest niezauważalny dla osób, które z niego nie korzystają. Z aplikacji może korzystać każdy, bez względu na to czy widzi czy nie.

Zakup systemu został zrealizowany w ramach projektu grantowego „Dostępność w Gminie Szydłowiec”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Szydłowiec, dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

Lista miejsc z TOTUPOINT w Szydłowcu.

Inforacje o systemie TOTUPOINT.