Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Szydłowiec otrzyma 555 150,00 zł w ramach unijnego projektu Cyfrowa Gmina

Drukuj
Opublikowano: 24 marzec 2022

Plakat Cyfrowa Gmina

Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4347/2/2022 z dnia 25.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej, usług cyfrowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  • Cyfryzację urzędu poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej.
  • Analizę stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych oraz usługę doradczą.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Wartość projektu: 555 150,00 zł
Dofinansowanie: 555 150,00 zł