Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeka Korzeniówką oraz Modernizacje Kina Górnik w Szydłowcu

Drukuj
Opublikowano: 05 październik 2021

Logo UE

Celem projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeka Korzeniówką oraz Modernizacje Kina Górnik w Szydłowcu” nr RPMA.06.02.00-14-8473/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych jest ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, rewitalizacja Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami dostosowanie wnętrza budynku do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Efektem realizacji projektu zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Korzeniówka, remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz adaptacji piętra budynku na cele widowiskowe – świetlicowe (modernizację dawnego kina Górnik).

Całkowita wartość projektu: 6.561.462,75 zł

Wysokość dofinansowania: 3.611.999,98 w tym: ze środków EFRR 3.009.999,98 zł, ze środków budżetu państwa : 602.000,00 zł.