W poprzednim tygodniu odbył się odbiór robót budowlanych z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wykonane zostały na drogach miejskich oraz w sołectwach.

Prace trwały od 30 maja do 31 lipca. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Perfekt”. Koszty wykonanych robót wynosi 138124,47 zł i został sfinansowany z budżetu gminy.