Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu”.

Pieniądze w formie dotacji, w kwocie 240 202,00 zł, oraz w formie pożyczki, w kwocie 240 203,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.