Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina jest gotowa do dystrybucji jodku potasu

Drukuj
Opublikowano: 06 październik 2022

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina przygotowała się do dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która prowadzi stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Natomiast wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W sytuacji zagrożenia tabletki będą dostępne dla mieszkańców w ośmiu wyznaczonych punktach wydawania na terenie gminy.

 

 

Osiem punktów dystrybucji w gminie Szydłowiec

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Szydłowiec zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Fowarczna 4, 26-500 Szydłowiec
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej, Wysoka 37, 26-500 Szydłowiec
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku, Sadek 170, 26-500 Szydłowiec
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Majdów 30, 26-500 Szydłowiec
 • Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, ul. Wschodnia 7, 26-500 Szydłowiec
 • Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, ul. Staszica 3a, 26-500 Szydłowiec

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu),
 • dzieci od 3 do 12 roku życia 1 tabletka (50 mg jodu),
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 roku życia 1/2 tabletki (25 mg jodu),
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu),
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

UWAGA!

Tabletki produktu leczniczego jodek potasu mogą być przyjmowane jedynie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie służby.

Przyjmowanie tabletek z zawartością jodu przez osoby w podeszłym wieku tj. powyżej 60 roku życia nie jest zalecane, ponieważ w tej grupie pacjentów nie występuje zwiększone ryzyko raka tarczycy po wystawieniu na działanie radioaktywnego jodu.

Jeżeli po przyjęciu wskazanej dawki leku wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze.

Wyniki monitoringu oraz wszystkie komunikaty dostępne są na stronie internetowej : www.gov.pl.

W obecnej sytuacji zagrożenie radiacyjne nie występuje.


Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.

pdfUlotka do pobrania.