Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dotacje na wypoczynek letni wręczone

images/stories/wypoczynekletniduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/wypoczynekletniduza.jpg?width=1000&height=700

Czterdzieści osiem organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Szydłowiec otrzymało dofinansowanie na organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz na organizację różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Szydłowiec.

6 czerwca w szydłowieckim ratuszu odbyło się spotkanie, na którym Burmistrz Szydłowca Artur Ludew przekazał umowy dotacyjne przedstawicielom organizacji pozarządowych. Na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz pozostałych konkursów w tym roku przeznaczono 120.000,00 zł.

Dotację na zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec otrzymały:

- Rodzinna Akademia Sportu – „Obóz siatkarski”

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu – „Mały turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy”

- Parafialny Zespół Caritas Parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu – „ Wędrujemy po morskie przygody”

- Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych STREFA JP2 - Święty spokój! – Organizacja wakacyjnego obozu śladami świętych Kościoła w Polsce

- Stowarzyszenie „Łączy Nas Pasja” – „Aktywne lato”

- Stowarzyszenie BIBLIOBOOK – „BiblioART”

- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – „OLIMP TENIS CLUB”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej – „Letni wypoczynek z OSP Wola Korzeniowa”

- Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA”  przy PSP w Wysokiej – „Wakacyjne Esperymentarium”

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick - Boxingu „VIKTORIA” – „Kick – Boxing – Formą aktywnego wypoczynku – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Radomskiej, Oddział Szydłówek – „Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach wypoczynku wakacyjnego – „Poznanie historii i kultury Wilna”

- Stowarzyszenie Chór Kameralny GAUDIUM CANTI – „Letnie warsztaty wokalne’24”

- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu – „Pływam bezpiecznie”

- Stowarzyszenie Furman Football Academy – „Wakacje zdrowe i sportowe z FFA”

- Stowarzyszenie „Szydłowieckich Talentów” – „Wakacyjne Warsztaty Wokalne – „Muzyka to my”

- Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec” – „Olecko  SUN  CAMP”

- Uczniowski Klub Sportowy „REKORD”,  Szydłowiec – „Gry zespołowe – formą aktywnego wypoczynku – wypoczynek letni dzieci i młodzieży”

- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – „XIII letnie Grand Prix Mazowsza w tenisie stołowym amatorów Szydłowiec – 2024”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie – „Młodzi strażacy odkrywają piękno Tatr”

- Fundacja „MUZYCZNI” - Muzyczne lato

- Stowarzyszenie „Przyjazny Szydłowiec” - Letni CHILL

- Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu – „Letnie warsztaty instrumentalne”

- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ZAMEK - Zamkowa Pracownia Czasu Wolnego

- Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” - Organizacja różnorodnych form wypoczynku w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec, w tym z rodzin dysfunkcyjnych

Dotację na organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” otrzymały:

- Rodzinna Akademia Sportu - „Siatkówka i Ty”

- Parafialny Zespół Caritas Parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu – Ze sportem na Ty

- Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych STREFA JP2 - Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec

- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – „#SienkiewiczFIT”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej – „Młodzież na sportowo z OSP Wola Korzeniowa”

- Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej – „Piłka nożna i tenis stołowy – to lubimy!”

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick - Boxingu „VIKTORIA” – „Kick – Boxing – aktywną walką z nałogami”

- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu – „Szybciej, wyżej i mocniej”

- Stowarzyszenie Furman Football Academy – ” Sport i rekreacja to zdrowie”

- Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” przy CKZiU w Szydłowcu – „Gry i zabawy na sportowo i zdrowo”

- Stowarzyszenie „Szydłowieckich Talentów” – „Paintballowe podboje!!!”

- Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec” – „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

- Stowarzyszenie  „AKADEMIA KREATYWNOŚCI” – „Sportowe potyczki, kulinarne wyzwania”

- Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie – „Rozwijanie sportowych pasji wśród młodych strażaków”

- Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” – „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

Dotację na organizację różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Szydłowiec otrzymały:

- Stowarzyszenie Emerytów „Spokojna Jesień Życia” – „Lato z seniorem”

- Stowarzyszenie „Nasza Wieś” – „Rozwój aktywności społecznej i kulturalnej – Festiwal Folklorystyczny”

- Stowarzyszenie Klub Seniora – Zamek – „Zdrowy Senior”

- Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych STREFA JP2 – „Seniorzy górą! - aktywne spędzanie wolnego czasu przez seniorów z Gminy Szydłowiec”

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szydłowca – „Kultura bliżej nas”

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  Zarząd Rejonowy – „Aktywny senior – wypoczynek i aktywne spędzanie czasu”

- Koło Gospodyń Wiejskich „TRADYCJA” w Ciechostowicach – „Z kulturą na Ty”

Dotację na prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin z terenu Gminy Szydłowiec otrzymała:

- Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturalnych STREFA JP2 – „POMOCna dłoń – warsztaty dla osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin”