Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zbiórka i utylizacja azbestu na terenie Gminy Szydłowiec

Urząd Miejski w Szydłowcu informuje, że w miesiącu październiku 2023 roku przeprowadzono zbiórkę i utylizację wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szydłowiec.

Zadanie to było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina otrzymała dotację w  kwocie 76 480,20 zł. Ilość unieszkodliwionego azbestu 188,840 Mg.