Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

20 maja w Szydłowcu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, skąd przemaszerowano do kościoła pw. św. Zygmunta, gdzie odprawiona została msza święta w intencji strażaków.

Dalsza część obchodów miała miejsce na placu Ochotniej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Podczas Uroczystego Apelu z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka zostały wręczone odznaczenia i awanse.

Jednym z punktów uroczystości było przekazania Decyzji o Włączeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej do Krajowego Systemu Ratowniczgo-Gaśniczego. Zwieńczeniem oficjalnej cześci uroczystości było przekazanie i poświęcenie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA, który zasilił strażnicę PSP w Szydłowcu.

Wśród licznych gratulacji, podziękowań i życzeń, które składali parlamentarzyści, przedstawiciele straży i zaproszeni goście, głos zabrał również Burmistrz Szydłowca Artura Ludew, dziękując druhom i druhnom za zaangażowanie w codzienną służbę na rzecz naszej małej Ojczyzny i bezpieczeństwa jej mieszkańców.