25 marca w szydłowieckim ratuszu doszło do podpisania umowy na realizację projektu z zakresu efektywności energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Gmina Szydłowiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 679 426,78 zł. W ramach tych środków Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu przejdzie termomodernizację.


Umowę podpisał Burmistrz Szydłowca Artur Ludew w asyście Skarbnika Gminy Iwony Czarnoty oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna. Za wdrażanie Funduszy Europejskich odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Inwestycja będzie realizowana ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.