Deklaracje o źródłach ciepła można składać online, bezpośrednio w CEEB, na stronie: https://ceeb.gov.pl/

Przypominamy,że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków .

Deklaracje można również składać w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego.
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.szydlowiec.pl/index.php/pl/wiadomosci/biezace/5796-obowiazek-zlozenia-deklaracji