Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie uroczyście obchodziła 90 – lecie istnienia. 21 sierpnia na placu przy remizie zebrały się poczty sztandarowe okolicznych jednostek straży pożarnej – zawodowej i ochotniczej, zaproszeni goście i druhowie w mundurach galowych, skąd za Miejską Orkiestrą Dętą przemaszerowano do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W miejscowej świątyni odprawiono sumę dziękczynną z okazji jubileuszu OSP Majdów i modlono się o pomyślność jednostki w kolejnych latach jej działalności.
Dalsza część uroczystości odbyła się na placu szkolnym zgodnie z ceremoniałem strażackim.

Po złożeniu meldunku, przeglądzie pododdziałów, wciągnięciu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu zgromadzonych przywitał Prezes OSP Majdów Rajmund Mamla, który odczytał rys historyczny jednostki: "na początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia nasz teren dotknęła susza i długotrwałe upały, które były powodem powtarzających się pożarów lasów. Z pożarami zmagali się drwale pracujący w lesie i mieszkańcy okolicznych wsi, a przewodził nimi leśniczy kap. Eugeniusz Steblecki. Z jego inicjatywy i dzięki pomocy kolegi, też oficera, Roberta Kolebe utworzono w 1925r. "Straż ogniową" - to był początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie. Początki były bardzo trudne - lata do II wojny światowej, okres wojny i lata powojenne to powolny rozwój liczebny OSP i wyposażanie w podstawowy sprzęt do gaszenia pożarów.

W latach 60-tych rozpoczęto budowę remizy. Prestiż straży wzrósł dzięki prężnemu zarządowi, na czele którego stanęli Władysław Duda - Prezes i Czesław Adamczyk - Naczelnik. Doceniając zaangażowanie OSP jednostce przydzielono w 1974r. lekki samochód gaśniczy Żuk z motopompą.
Wyraźne ożywienie działalności OSP nastąpiło w latach 80-tych, kiedy na jej czele stanęli Rajmund Mamla - Prezes i Kazimierz Adamczyk.

Szczególnym wydarzeniem dla OSP było wręczenie w 1995r. sztandaru ufundowanego przez miejscową społeczność oraz odznaczenie OSP srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa". Dotychczasowe zaangażowanie i postawa członków OSP zostały pozytywnie ocenione i w marcu 1997r. jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Obecny stan osobowy to: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców, drużyny kobiet i mężczyzn ogółem 93 osoby. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie zaliczana jest do jednostek typu S-3. Na wyposażeniu posiada trzy wozy bojowe: GBA 2,5/24 Mercedes Atego 1326, GCBM 3,5/8 Skot oraz GBM 3/8 Star 266.”

Jubileusz to doskonała okazja do wręczenia medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Krzysztof Mastalerz, Krzysztof Mamla, Mikołaj Karpeta, Katarzyna Mamla, Anna Jakubczyk, Małgorzata Mamla, Dorota Jakubczyk.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Łukasz Wilczyński, Wiesław Wiliński, Sylwester Karpeta, Hubert Płatek.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Łukasz Mróz i Artur Mróz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP woj. mazowieckiego odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczono Bartosza Jedynaka.

Jak na jubileuszowe obchody przystało były też gratulacje, życzenia i prezenty. W imieniu Posła na Sejm RP Dariusza Bąka list gratulacyjny odczytał Stefan Dunin dyrektor biura poselskiego. Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie Zbigniew Gołąbek– przekazał list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego - Waldemara Pawlaka.
Głos zabrali również: Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wspólnie z Przewodniczącą Rady Powiatu Anitą Gołosz, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, wręczając bukiet kwiatów i pięć kompletów ubrań koszarowych dla strażaków z Majdowa, Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Banaszek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu Aleksy Sasin, który również wręczył pamiątkową statuetkę oraz ksiądz Lucjan Ubysz franciszkanin pochodzący z Łazów.

Na zakończenie głos zabrała radna Rady Miejskiej dh Dorota Jakubczyk, która podziękowała osobom wspierającym OSP Majdów oraz wspólnie z prezesem Rajmundem Mamlą wręczyli pamiątkowe statuetki przyjaciołom OSP Majdów oraz zaprzyjaźnionym jednostkom OSP.

Spikerem na uroczystości był dh Krzysztof Mamla. Dowódcą uroczystości był dh Krzysztof Adamczyk. Dowódcą Kompani Honorowej dh Jacek Jakubczyk, a dowódcą pocztów sztandarowych dh Krzysztof Mróz.

Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta z Szydłowca pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego.

Po zakończeniu ceremoniału strażackiego odbył się festyn rodzinny.