Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wywieszeniu wykazu

Drukuj
Opublikowano: 31 marzec 2023

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej teren o pow. 1 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4299 będącej własnością Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.