Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wywieszeniu wykazu

Drukuj
Opublikowano: 23 luty 2023

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dot. części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 578/2 położonej w Szydłowcu, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości