29 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wpisaniu na listę tzw. projektów kluczowych, czyli przyjętych do realizacji w ramach RPO WM w trybie indywidualnym, przygotowanego przez Gminę Szydłowiec wniosku zatytułowanego „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu - poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Makieta miastaOd 1 czerwca w sali szydłowieckiego zamku dostępna jest dla zwiedzających przestrzenna makieta historycznej części Szydłowca.

Makieta w skali 1:200 wykonana została w ramach działań promocyjnych projektu kluczowego „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Prace przy RatuszuW Szydłowcu trwają intensywne prace remontowo - budowlane na trzech obiektach objętych projektem kluczowym p.n. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Prace przy RatuszuW Szydłowcu trwa realizacja trzech zadań inwestycyjne w ramach projektu pn. „ Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Jak informuje Urszula Grzmil - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji wszystkie trzy zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego12 stycznia w Szydłowcu gościli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski oraz Wojciech Jabłoński – doradca w zakresie przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych z EFRR w ramach RPO WM.

Podpisanie umowyJeszcze w tym miesiącu ruszą pierwsze prace remontowo – budowlane na obiektach objętych rewitalizacją w projekcie kluczowym.

21 listopada w sali zamku Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i Skarbnik Gminy Iwona Czarnota podpisali umowy z wykonawcami, którzy będą realizować pierwsze trzy z sześciu zadań ujętych w projekcie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanym z Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie„Ja jestem stąd i mnie zależy. Tu uczyłem się nie bać i wierzyć. Ja jestem stąd i mnie zależy” – te słowa, spontanicznie, z nieskrywanym wzruszeniem odśpiewali zebrani w sali kominkowej SCKiS Zamek. Było to piękne i wymowne podsumowanie niezwykle ważnego wydarzenia - podpisania umowy na realizację projektu kluczowego, „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, dzięki któremu nowy blask zyskają reprezentacyjne miejsca w naszym mieście.

ZAMEK w SzydłowcuProjekt o nazwie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” otrzymał pozytywną ocenę formalną.
„Projekt kluczowy” przeszedł korzystnie pierwszy z trzech etapów oceny. Teraz wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej, a w dalszej kolejności ocenie wykonalności.

Podpisanie pre-umowyW piątek 22 kwietnia w szydłowieckim zamku uroczyście podpisano umowę wstępną w sprawie finansowania tzw. projektu kluczowego, obejmującego renowację zabytkowej przestrzeni publicznej miasta.