6 października 2016 r. w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbył się pokaz sztuk walki, gimnastyki sportowej i akrobatycznej przygotowany przez trenerów i podopiecznych Akademii Holistycznej ze Skarżyska-Kamiennej. Właściciel Akademii Brunon Sokołowski przedstawił młodych adeptów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności.

W „Jedynce” miała miejsce niecodzienna wizyta. Na specjalne zaproszenie Dyrekcji PSP nr 1 do szkoły przyjechali żołnierze z oddziału saperskiego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, które nasi uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazję odwiedzić w czerwcu br.

Omawiając tematykę tygodniową dotyczącą miejsca naszego zamieszkania dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu z najstarszej grupy przedszkolaków „Pszczółki”, wspólnie z paniami zaplanowały wizytę u Burmistrza Szydłowca.

Uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu 15 września 2016r. rozpoczęli realizację projektu Startup Days for Youth prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie. Projekt wychodzi poza standardową ofertę zajęć. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych ma za zadanie zapoznać młodzież ze specyfiką współczesnej sceny startupowej oraz nowych mediów.

Wzorem poprzednich lat, także i w tym roku, w dniu 05.09.2016 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie, które cieszy się w naszej szkole dużą popularnością. Tegoroczną lekturą była powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji.

1 września uczniowie publicznych szkół rozpoczęli nowy rok szkolny. Ogółem w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szydłowiec w ławkach zasiadło 2108 uczniów. Swoją nową przygodę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło 86 uczniów, a w gimnazjach 154. W pierwszym dniu nowego roku szkolnego uczniom, zwłaszcza szkół podstawowych licznie towarzyszyli rodzice.

Nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu ks. Adrian Jakubiak podniósł swoje kwalifikacje zdobywając awans zawodowy. 24 sierpnia pozytywnie zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, wykazując się zaangażowaniem w pracę, wzorowym przygotowaniem merytorycznym i chęcią nieustannego doskonalenia swoich umiejętności.

Przerwa wakacyjna to czas przeprowadzania w placówkach oświatowych bieżących remontów, a także drobnych i poważniejszych prac konserwacyjnych, aby 1 września placówki były gotowe na przyjęcie uczniów i podopiecznych.

Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie program pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”. Zmienią się jednak jego zasady.