82. ricznica bitwy pod Barakiem. W tle pomnik "Żołnierzy Wrzesień 1939 roku"

Uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Barakiem, są niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców naszego miasta i jego okolic.

Dziesięć organizacji z Gminy Szydłowiec otrzymało dotacje z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 5000 zł.

Grafika przedstawia sale kinową Kina Górnik. Na grafice widnieje także napis "Koncesja na Kino Górnik".

Gmina Szydłowiec ogłasza nabór wniosków na wyłonienie operatora Kina Górnik zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”.

Plakat zapraszający na dożynki gminne, które odbędą się 12 września w sołectwie Wola Korzeniowa.

XIX edycja Szydłowieckiego Wieńcowania odbędzie się 12 września. Każdego roku święto plonów organizowane jest w innym sołectwie. W tym roku do wspólnej zabawy zaprasza Wola Korzeniowa!

Na grafice znajduje się napis "Mazowieckie barwy wolontariatu".

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu". Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakres pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.