Grafika przedstawia logo Mazowsze, a także napis "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok".

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zapraszamy do współtworzenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok".

Zdjęcie przedstawia radiowóz policyjny. Na drugim planie fotografii widać uczestników obchodów Święta Policji.

24 lipca obchodzone są w całej Polsce uroczystości z okazji Święta Policji. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 102 lata temu powołano do życia tę instytucję.

Za nami festyn „Jestem bezpieczny nad wodą”, który odbył się 25 lipca nad szydłowieckim zalewem.

Grafika przedstawia budynki. Na grafice widnieje napis "Czyste powietrze - od 1.08 przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach".

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

W czwartek 22 lipca stowarzyszenia i fundacje z terenu Gminy Szydłowiec odebrały umowy dofinansowania na zorganizowanie wypoczynku letniego.