Zdjęcie przedstawia żołnierzy wojska polskiego. Na grafice widnieje napis "Kwalifikacja wojskowa 2021".

Na terenie Powiatu Szydłowieckiego w dniach  od 6 do 25 października 2021 roku, odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2002 roku (rocznik podstawowy), mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. rocznik starszy, do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r. odwołanej ze względu na sytuację epidemiologiczną) oraz kobiet rocznik 1997-2002 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020-2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Na zdjęciu widnieje sztandar MKS Szydłowianka Szydłowiec.

W niedzielne popołudnie 29 września na stadionie MKS Szydłowianka Szydłowiec odbył się niezwykły jubileusz dla fanów piłki nożnej i nie tylko. To właśnie 75 lat temu doszło do oficjalnego założenia naszego klubu.

Grafika przedstawia hełm z ciało-czerwonym pasem. Na grafice widnieje napis "82 rocznica wybuchu II Wojny Światowej".

1 września w szydłowieckiej farze pw. św. Zygmunta o godzinie 18:00 odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w intencji Ojczyzny, na które zaprasza Ksiądz Dziekan Marek Kucharski.

Największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości wybuchł 1 września 1939 r. o godzinie 4:47, kiedy to dowódca okrętu Kriegsmarine Schleswig-Holstein, który zakotwiczony był w kanale portowym, wydał rozkaz otwarcia ognia z dział artylerii głównej, średniej i lekkiej w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Atak okrętu na składnice uznaje się za początek wojny. Data ta jest nie tylko ważna dla Polaków, ale dla większości ludzi na całym świecie. Konflikt ten dotknął niemalże wszystkie państwa europejskie i ich kolonie, czynny udział brały również państwa Ameryki Północnej i Południowej, a także kraje azjatyckie. Źródła historyczne podają, że w wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, gdzie ok. 110 mln chwyciło za broń, a życie oddało blisko 80 mln.

„Jesz­cze się palą zglisz­cza serc po tam­tym wrze­śniu
I tam­ta broń, na pla­cach, nie osty­gła z cier­pień -
a już nową splu­ska­ny krwią, ogniem i pie­śnią,
jak gło­śna sal­wa w pu­st­ce, prze­kłó­cił się sier­pień...”

W celu uczczenia pamięci poległych zbierzmy się w kościele św. Zygmunta, gdzie zostanie odprawiona uroczysta msza święta, za tych, którzy oddali swoje życie w walce za Ojczyznę.

W mszy świętej udział wezmą poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu i pozostali uczestnicy. Z kościoła przemaszwerujemy na kwatery żołnierskie znajdujące się na cmentarzu parafialny. W miejscu pochówków bohaterów zostaną złożone biało-czerwone wiązanki i zapalone znicze.

21 sierpnia odbyły się uroczystości 120-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Na grafice znajdują się piłkarze Szydłowianki Szydłowiec. Na grafice widnieje napis "75 lat niebiesko-białej tradycji".

29 sierpnia br. przy ul. Targowej 8 odbędzie się jubileusz z okazji 75-lecia MKS Szydłowianki Szydłowiec, na który serdecznie zapraszamy!