Doskonalenie nauczania5 lutego zakończył się trzydniowy kurs doskonalący dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Tematem szkolenia, które prowadziła psycholog Aneta Fudała z Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan, była skuteczność motywowania uczniów w procesie dydaktycznym. W szkoleniu, które odbyło się w trzech szydłowieckich placówkach oświatowych – Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika i w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, wzięło udział ogółem 65 nauczycieli. Szkolenie odbywało się w formie seminariów i warsztatów. Miało na celu zaznajomienie nauczycieli z różnymi zagadnieniami z obszaru motywowania uczniów, zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania różnych metod motywowania w codziennej pracy i uwrażliwienie na indywidualne, zróżnicowane potrzeby i możliwości uczniów. Organizatorem szkolenia był Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.

Zakładaliśmy, że po zakończeniu szkolenia nauczyciele będą umieli praktycznie stosować różne techniki motywowania, rozróżniać skuteczne i nieskuteczne metody, będą świadomi własnych postaw, zachowań i skuteczności swojego wpływu na motywację uczniów. Zajęcia były prowadzone na najwyższym poziomie i nauczyciele mogli nie tylko przypomnieć sobie to, czego się nauczyli na studiach, ale też poznać wiele nowych zagadnień i metod.
Serdecznie dziękuję dyrektorom szkół za zainteresowanie szkoleniem i pomoc w jego przeprowadzeniu. Myślę, że prawdziwymi beneficjentami będą w ostatecznym rozrachunku uczniowie, skuteczniej motywowani i łatwiej przyswajający sobie szkolną wiedzę
– powiedziała dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty Ewa Walczak.