Ochrona danych osobowych28 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu uczniowie wraz z dyrekcją szkoły i nauczycielami wspólnie obchodzili Dzień Ochrony Danych Osobowych. Zorganizowanie Dnia Ochrony Danych Osobowych miało na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych, promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów, zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności uczniów.

Pomysłodawcą akcji była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Elżbieta Łata i Beata Walkiewicz. Stroną organizacyjną, dokumentacją i zdjęciami zajął się nauczyciel informatyki Henryk Baniak.

W tym dniu uczniowie i nauczyciele przynieśli kolorowe baloniki, wstążki, kolorowa bibułę, własnoręcznie wykonane plakaty z hasłami. Poszczególne klasy przygotowały w porozumieniu z wychowawcą okolicznościowe transparenty i napisy dotyczące ochrony danych osobowych.

O godz. 11.30 po dzwonku na lekcję wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorem szkoły Ewą Świercz ustawili się na placu szkolnym przy głównym wejściu. Korowód poprowadził Maciej Kapturski – nauczyciel wychowania fizycznego.

Uczniowie przeszli ulicami Szydłowca na Rynek Wielki, gdzie na uczestników oczekiwał przedstawiciel Burmistrza Miasta - Sekretarz Gminy Dorota Kubiś. Po powitaniu z dyrekcją szkoły, uczniami i nauczycielami Pani Sekretarz pozdrowiła wszystkich uczestniczących w akcji i wyraziła swoją aprobatę i zadowolenie z takiej formy obchodzenia Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Po spotkaniu uczniowie w zorganizowanym pochodzie – od klas najmłodszych do najstarszych – przeszli ulicami miasta do szkoły.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Straży Miejskiej z Szydłowca, która czuwała nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu.