Marek Michalak29 stycznia Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Dzieci ugościły "Przyjaciela dzieci", recytując wiersze i śpiewając piosenki. W spotkaniu uczestniczyły Dorota Sokołowska – dyrektor Kuratorium Oświaty delegatura w Radomiu, Krystyna Bednarczyk – przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu, Ewa Walczak – dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu i Dorota Kubiś – sekretarz gminy.

Rzecznik Praw Dziecka opowiedział najmłodszym o ich fundamentalnych prawach, podarował także dzieciom pamiątkową Kartę Praw Dziecka oraz drobne upominki. Od przedszkolaków otrzymał na pamiątkę album z własnoręcznie wykonanymi rysunkami i kwiaty. Po wizycie pozostały pozytywne emocje i dobre wspomnienia oraz przekonanie, że należy mieć oczy szeroko otwarte i reagować na krzywdę innych, zwłaszcza bezbronnych dzieci.