Szanowni Państwo,

Przedkładam Państwu kolejne sprawozdanie ze swojej pracy samorządowej. Tym razem, nie będzie ono podsumowaniem tego co za nami, a informacją na temat wyzwań, jakie szydłowiecki samorząd postawił sobie do wykonania w 2018 roku.

Jak Państwo doskonale wiedzą i mają okazję zaobserwować trwają intensywne prace przy budowie naszego zalewu. Obecnie rozpoczęliśmy nasadzenia, trwa budowa mola, porządkowanie terenu i napełnianie zbiornika wodą. Tak jak pisałem wcześniej, robimy wszystko, aby już w tym sezonie letnim można było skorzystać z kąpieli w nowo oddanym zbiorniku. Otwarcie planujemy na połowę lipca. Wokół zalewu będzie jeszcze wiele uniedogodnień związanych z budową i przygotowaniem do następnych etapów, ale myślę, że nie przeszkodzi nam to wszystko z korzystania z tego tak długo oczekiwanego obiektu.

 

Obok szydłowieckiego zalewu Gmina Szydłowiec, tak jak do tej pory, będzie realizowała równolegle jeszcze wiele projektów inwestycyjnych, tak aby nie zaniechać realizacji zadań, które mają zarówno ułatwić bieżące funkcjonowanie naszym mieszkańcom, takich jak budowa dróg, chodników, kanalizacji, wodociągów, jak i tych, które mają na celu poprawić warunki bezpieczeństwa, warunki oświatowe, mieszkaniowe czy rekreacyjne.

Jeśli chodzi o budowę dróg, to nasza gmina jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargów na roboty budowlane na ul. Parkową, Polną, Świętokrzyską, Żołnierzy Września 1939r., w trakcie prac jest ul. Wymysłów. Natomiast na sołectwach rozstrzygamy przetargi na remonty dróg w Sadku i Długoszu, ponadto trwają prace przy budowie dróg w Łazach i Ciechostowicach oraz chodnika w Sadku. Do realizacji przygotowywany jest remont dróg wewnątrz osiedla przy zbiegu ul. Radomskiej z Placem M. Konopnickiej, budowa chodnika w Jankowicach, remont chodnika przy ul. Reymonta oraz budowa parkingu przy ul. Chopina. Po wykonaniu przełożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej planowany jest również remont chodnika przy ul. Garbarskiej.

Wspólnie z Powiatem Szydłowieckim budujemy drogę wraz ze ścieżką rowerową od ul. Północnej do Długosza, ponadto współfinansujemy budowę drogi przez Wysocko, odcinek drogi Sadek-Kierz Niedźwiedzi, chodnik i zatokę w Wysokiej, zatokę w Krzcięcinie oraz chodnik w Szydłówku I i przy ul. Podgórze.

Rozpoczynamy ponadto, rozbudowę Przedszkola im. Małych Odkrywców o oddział żłobkowy, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, (całkowita kwota inwestycji 897 900zł.), termomodernizację Warsztatów Terapii Zajęciowej, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z RPO woj. Mazowieckiego w kwocie 456 tys. zł (całkowita kwota inwestycji 512 172,71 zł.), modernizację budynku OSP Jankowice (pozyskane dofinansowanie wynosi 186 817, 00 zł, budowa budynku klubowego MKS „Szydłowianka”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 484,200 zł tj. 50 % wartości zadania, która po przetargu wynosi 2 938 940,14), modernizację szkoły w Majdowie (odwodnienie osuszenie murów, wymiana instalacji sanitarnej, remont łazienek), budowę świetlicy wiejskiej w Chustkach, modernizację nawierzchni hali sportowej w PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu, termomodernizację remizy OSP w Woli Korzeniowej, budowę linii oświetleniowej przy ul. Kościuszki. Doprowadzimy wodę i kanalizację do mieszkań socjalnych przy ul. Garbarskiej, przebudujemy miasteczko ruchu drogowego – to tylko niektóre z przedsięwzięć, jakie planujemy do wykonania do końca br.

Zaznaczyć również należy, że realizowany jest wyodrębniony w budżecie Gminy Szydłowiec fundusz sołecki, a także budżet obywatelski. O tym, jakie zadania są wykonywane ze środków funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Natomiast Budżet Obywatelski, który realizujemy w naszej gminie już po raz czwarty, to wyodrębnione środki przeznaczone na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Regulamin i harmonogram budżetu obywatelskiego znajdziecie państwo na naszej stronie www.szydlowiec.pl w zakładce dla Mieszkańca/ Budżet Obywatelski. Zachęcam wszystkich do składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. Termin składania wniosków upływa z dn. 31 maja br.

W sierpniu rozpoczniemy nabór wniosków na dofinansowanie Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec. Dofinansowanie będzie udzielane z budżetu gminy w kwocie 20% inwestycji, nie więcej niż 2 tys. zł. Ponadto wybudujemy kanalizację deszczową w ul. Dworskiej. Realizujemy wiele prac remontowych i porządkowych tak, aby nieustannie poprawiać estetykę naszego otoczenia.

Cieszy również doprowadzenie do pierwszego dużego postępowania przetargowego na grunty w dzielnicy przemysłowej. Oferta, blisko 6ha zostanie skierowana do chętnych gotowych zainwestować w Szydłowcu. Podejmowane przez trzy lata działania dotyczące zamian i wykupów gruntów przynoszą pierwsze efekty. W IV kwartale 2017 roku została sprzedana działka przy ul. Pięknej (przetarg odbył się 17 listopada 2017 roku), na której powstanie obiekt magazynowo – biurowy; zatrudnienie znajdzie tam docelowo kilkanaście osób. Termin zakończenia budowy deklarowany przez inwestora to połowa 2019 roku. Jeszcze w tym roku planujemy uzbrojenie tego terenu, ponieważ w ulicy Pięknej brak jest wodociągu i kanalizacji.

Gmina sprzedała również działkę pod inwestycję firmie Toolmex Truck przy ul. Metalowej. Działka ta była włączona do Starachowickiej Strefy Ekonomicznej. Firma Toolmex planuje na tym terenie budowę obiektu produkcyjno-magazynowego. Inwestycja ta będzie opiewała na około 5 mln zł i również przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

Szanowni Państwo, rok 2018 jest rokiem jubileuszowym upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości. To doskonała sposobność, aby w szczególny sposób zaznaczyć nasz patriotyzm. W dalszej części kwartalnika zamieszczamy informacje na temat upamiętnienia uroczystości związanych z tym pięknym jubileuszem oraz kalendarza wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Korzystając z okazji zapraszam m.in. na weekend, w którym odbędzie się koncert zespołu Azyl P. (14 lipca) na dziedzińcu szydłowieckiego zamku oraz Festiwal Disco Polo Dance (15 lipca).

W dniach 2 i 3 czerwca będziemy współorganizatorami wraz z AP Szydłowiec piłkarskiej uczty dla najmłodszych. Na Stadionie MKS "Szydłowianka" odbędzie się już 5 międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2008, 2009. Zapraszamy ponadto na kino letnie, szydłowieckie wianki i wiele innych wydarzeń kulturalnych, sportowych i artystycznych.

Szanowni Państwo, rok 2018 to rok, w którym nie zabraknie nam wyzwań. Tak jak do tej pory będziemy starali się proporcjonalnie inwestować, zarówno w Szydłowcu, jak i na sołectwach, dbać o nasz wizerunek, nasze otoczenie, poprawiać warunki socjalne, bytowe, inwestować w dzielnicę przemysłową, tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy, zmieniać nasze otoczenie, zdając sobie sprawę z tego, jak wiele jest jeszcze zmian przed nami.

To wszystko co szydłowiecki samorząd realizuje możecie Państwo na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej www.szydlowiec.pl oraz na naszym profilu na fb, do czego wszystkich Państwa serdecznie zachęcam.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew