Szanowni Państwo,

Jak co kwartał przedkładam Państwu sprawozdanie ze swojej pracy samorządowej. Tym razem, będzie ono również podsumowaniem minionego 2017 roku.

Nowy 2018 rok rozpoczęliśmy udaną zabawą Sylwestrową na szydłowieckim rynku. Wszystkim uczestnikom wspólnego powitania 2018 roku składam serdeczne podziękowania i jeszcze raz życzę wszelkiej pomyślności. Sylwester minął bezpiecznie i w radosnych nastrojach. Pożegnaliśmy już 2017 rok, a przed nami nowe plany, zadania i wyzwania na rok 2018. Jednak zanim to nastąpi, w „pigułce” postaram się podsumować to, co zostało zrealizowane na przestrzeni minionego roku.

Z pewnością jednym z najważniejszych zadań naszej gminy w 2017 roku była modernizacja zalewu i terenów wokół akwenu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji I etapu tego przedsięwzięcia, którego finał planujemy z końcem maja 2018 r. Liczę na to, że kolejny II etap rozpoczniemy już jesienią tego roku. Pozytywne zmiany nad szydłowieckim zalewem są realizowane przy użyciu środków zewnętrznych. Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 887 022,29 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 240 202,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Modernizacja szydłowieckiego zalewu oraz terenów wokół niego, to nie jedyna ważna inwestycja, jaką gmina realizowała oraz na wykonanie, której pozyskała środki zewnętrzne.

Kolejną dużą inwestycją, na którą pozyskaliśmy środki zewnętrzne to modernizacja budynku klubowego MKS Szydłowianka. Na powyższe zadanie gmina pozyskała blisko 1,5 mln. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest do 30 kwietnia 2019 roku. Zadanie to będzie polegało na wybudowaniu nowego budynku klubowego wraz z zapleczem socjalnym.

Kolejne pozyskane fundusze, to około 459 tys. zł na termomodernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej z RPO Województwa Mazowieckiego, a także na remont remizy OSP Jankowice - 195 tys. zł poprzez LGD "Razem na Piaskowcu".

Ponadto pozyskaliśmy 80 tys. zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - obecnie remontowane jest pierwsze piętro siedziby MOPS–u przy ulicy Kilińskiego w Szydłowcu.
W najbliższym czasie zostanie zakończony montaż windy przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Koszt tego przedsięwzięcia, to blisko 200 tys. zł. Na jego realizację pozyskaliśmy 50% dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskaliśmy dotację w kwocie 93 tys. zł na budowę drogi przez Zdziechów Działy. Zadanie to kosztowało łącznie ponad 187 tysięcy zł.

Warte odnotowania jest również pozyskanie w ramach programu "Maluch" ponad 36 tys. zł na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, a dzięki dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego doposażymy szkolne gabinety medyczne za kwotę 26 tys. zł.
W trakcie rozpatrywania są również nasze wnioski złożone w 2017r. na dofinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych w tym m.in. remont mieszkań socjalnych.

W minionym roku wykonaliśmy także szereg prac poprawiających gminną infrastrukturę drogową. Na osiedlu nad zalewem wybudowane zostały ulice Spacerowa i Kochanowskiego. Przy współfinansowaniu z w/w FOGR-u nową nawierzchnię zyskała droga biegnąca przez Zdziechów Działy. Jesteśmy w trakcie modernizacji drogi w Ciechostowicach, na ten cel również pozyskaliśmy dofinansowanie, tym razem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.We współpracy z powiatem wyremontowaliśmy m.in. drogę biegnącą przez Wysocko. Również wspólnie z powiatem zakończyliśmy I etap budowy zatoki i chodnika w Wysokiej. Wykonaliśmy zatokę postojową w Sadku.

W 50% dofinansowaliśmy przebudowę skrzyżowania przy ul. Folwarcznej oraz montaż sygnalizacji świetlnej. W trakcie realizacji jest wykonanie chodnika w Szydłówku I. Zadanie to również dofinansowane jest z budżetu Gminy Szydłowiec. Wykonaliśmy także liczne chodniki i miejsca postojowe.Wiem, że polepszenie stanu gminnej infrastruktury drogowej jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców dlatego też, wykonaliśmy w 2017 roku szereg dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy ulic w sołectwach: Jankowice, Hucisko, Zastronie, Barak i Długosz oraz dróg miejskich tj.: Leśnej, Polnej, Wymysłów, Kopernika i Szydłowieckiego w Szydłowcu. Ważne do odnotowania, jest również wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej deptaku wzdłuż rzeki „Korzeniówki” rozpoczynającego swój bieg od kortów przy ulicy Sportowej i łączącego się z Rynkiem Wielkim, przy Hotelu „Pod Dębem”. Wykonując powyższe dokumentacje projektowe poczyniliśmy działania, które otwierają nam możliwość wykonania niezbędnych zadań inwestycyjnych w kolejnych latach.

W minionym roku zakończyliśmy budowę nowych mieszkań socjalnych. Obecnie jesteśmy w trakcie ich zasiedlania. Ponadto wykonany został remont dachu na jednym z budynków socjalnych przy ul. Piaskowej, na który przeznaczyliśmy ponad 70 tys. zł. Oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosków na dofinansowania modernizacji mieszkań socjalnych przy ul. Kilińskiego i Garbarskiej. Przygotowywana jest również dokumentacja dotycząca remontu mieszkań socjalnych przy ul. Kościuszki i Sadowej.

Konsekwentnie realizujemy przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego, na które również w 2018r. przeznaczyliśmy łącznie ponad 600 tys. zł. Dbamy o zrównoważony rozwój i dokładamy wszelkich starań, aby zadania inwestycyjne były realizowane w każdej części naszej gminy. W 2017r. doposażyliśmy place zabaw w sołectwach Wysocko, Barak i Wilcza Wola. Zakończyliśmy I etap budowy świetlicy wiejskiej w Chustkach. W Szydłówku I ogrodziliśmy działkę i kończymy zagospodarowanie placu na potrzeby mieszkańców m.in. budując okazałą altanę, zaś w Omięcinie przygotowaliśmy niezbędną dokumentację do zagospodarowania w roku bieżącym działki na potrzeby lokalnej społeczności. Etapami remontowane są remizy OSP w Majdowie i Woli Korzeniowej oraz świetlica wiejska w Korzycach. Wykupiliśmy także działki pod budowę świetlic wiejskich w Świerczku i Krzcięcinie.

Systematycznie inwestujemy w gminne placówki oświatowe i konsekwentnie poprawiamy warunki , w jakich uczą się nasze dzieci. W 2017r. przeprowadziliśmy remonty bieżące na kwotę ok. 300 tys. zł. Niezbędne prace remontowe za kwotę ponad 70 tys. zł. wykonaliśmy w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu. Mamy opracowaną dokumentację na budowę nowego przedszkola. W grudniu 2017 Gmina Szydłowiec wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja jest ważna przez trzy lata od pozwolenia na budowę i w tym czasie będziemy się starać pozyskać środki na sfinansowanie nowej siedziby przedszkola. Ponadto mamy opracowane dokumentacje dotyczące remontu nawierzchni hali sportowej oraz dachu auli w PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
Regularnie doposażamy sale dydaktyczne. Ogłoszony został przetargu na modernizację szkoły w Majdowie, która wymaga przede wszystkim odwodnienia.

Ważne zadania inwestycyjne wykonały nasze spółki miejskie. Sp. „Wodociągi i Kanalizacja” zrealizowała budowę m.in. wodociągu przy ul. Metalowej. Sp. „Ciepłownia Miejska” przeprowadziła natomiast modernizację sieci ciepłowniczej, łącznie za ponad 850 tys. zł. W tym miejscu dodam, że mamy opracowaną dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w Baraku i Woli Korzeniowej, Książku Starym, Nowym i Majdowskim oraz jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Szydłowcu. Zadania te będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego, ponieważ nasza gmina ze względu na wielomilionowe koszty tych inwestycji, nie jest w stanie zrealizować ich ze środków własnych.

Cały czas pracujemy nad ożywieniem dzielnicy przemysłowej i pozyskaniem inwestorów, którzy ulokują swoje biznesy w Szydłowcu, a naszym mieszkańcom zaoferują nowe miejsca pracy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w II kwartale 2018 roku ogłosimy pierwszy przetarg na zbycie ok. 6,5-7ha pod inwestycje. Aby jednak mogło to nastąpić, gmina wykupiła kilkanaście działek od kilkudziesięciu właścicieli, przeprowadziliśmy kilka zamian, z urzędu regulowaliśmy stany prawne, bądź motywowaliśmy właścicieli w celu ich regulacji tak, aby gmina mogła dokonać ich zakupu. Dzięki zmianom planu zagospodarowania przestrzennego, które również powoli się finalizują uzyskamy dodatkowe 6-7ha terenu, który będziemy chcieli zbyć pod inwestycje jeszcze w 2018r. Obecnie zatwierdzana jest dokumentacja projektowa dotycząca podziału i uzbrojenia tego terenu. Poza tym mam inne dobre wiadomości, którymi chętnie się z Państwem podzielę. Przy ul. Pięknej powstanie obiekt magazynowo- biurowy zatrudniający docelowo kilkanaście osób. Obecnie wspólnie z inwestorem przystępujemy do przygotowania dokumentów niezbędnych do uzbrojenia tego terenu. Deklarowany przez inwestora termin zakończenia budowy obiektu to połowa 2019r. Gmina pośredniczy i służy pomocą przy wykupie, od właścicieli prywatnych, działek przeznaczonych pod inwestycję. Ponadto jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki o pow. 1,3225 ha położonej przy ul. Metalowej w Szydłowcu - znajdującej się w Starachowickiej Strefie Ekonomicznej z przeznaczeniem pod działalność usługową i produkcyjną. Po sprzedaży działki, do 2021r. zostanie zainwestowane na tym terenie ok 5 mln. zł i również powstaną tam dodatkowe miejsca pracy. Nie bez znaczenia jeżeli chodzi o rynek pracy, jest także rozbudowa firmy Trend Group sp. z o.o., która w związku z rozwojem zakładu zamierza zatrudnić dodatkowe 50 osób.

Szanowni Państwo, wszystkie działania, jakie podejmujemy powodują, że stopniowo, ale systematycznie nadrabiamy zaległości, zdając sobie jednocześnie sprawę, jak wiele jest wciąż do zrobienia. Tę mnogość zadań i problemów, które dotyczą nas wszystkich traktuję jako osobiste wyzwanie.

Spotykając się z mieszkańcami często rozmawiam o ich problemach i o tym jak je rozwiązać. Staram się sprawować swoją funkcję, tak aby każdy mieszkaniec, który przyjdzie podzielić się problemem, jaki go spotyka wiedział, że w jego sprawie zdziałano wszystko, co tylko było możliwe, aby mu pomóc. Często spotykam się również ze stwierdzeniem, że jestem ostatnią osobą, do której mogą się zwrócić. Niestety, nie każdy problem jest łatwy do rozwiązania, niektóre wymagają czasu i dlatego też proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Wszystkie działania podejmowane w ostatnich trzech latach są jednoznacznym dowodem na to, że sukcesywnie zmierzamy w dobrym kierunku. Zmieniamy otaczającą nas rzeczywistość nie tylko w znaczeniu infrastrukturalnym, ale także w kwestiach indywidualnych. Podsumowując, życzę, aby ten nowy 2018 rok był na miarę Państwa oczekiwań, żeby był rokiem udanym, przynoszącym same sukcesy, zarówno prywatne, jak i zawodowe.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew