Szanowni Mieszkańcy,

Zbliża się koniec obecnej kadencji samorządowej 2014-2018. W związku z tym, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem. Był to dla mnie ogromny zaszczyt pracować na rzecz Państwa. Przez ten okres dokładałem wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązać się z obowiązków, jakie wynikają ze sprawowania funkcji burmistrza Szydłowca. Starałem się nie zaniedbać żadnej z dziedzin i rozwijać gminę wielowymiarowo.

Jak sami Państwo mogą zaobserwować wykonane zostało wiele prac związanych z kluczowymi inwestycjami dla naszej gminy. Zmodernizowany został szydłowiecki zalew, a z końcem września dotarła do nas bardzo dobra informacja o pozyskaniu przez Gminę Szydłowiec kolejnej dotacji w kwocie 3 009 999,98 zł, która pozwoli na realizację II etapu modernizacji szydłowieckiego zalewu, budowę deptaku między zalewem a Rynkiem Wielkim oraz rewitalizację kina „Górnik”. Ponadto warto nadmienić, że wybudowaliśmy mieszkania socjalne oraz uchwaliliśmy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2022.

Od 2015 roku działa Żłobek Miejski, który cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem społecznym, a obecnie trwają prace budowlane siedziby kolejnej placówki dla naszych najmłodszych mieszkańców. Gmina pozyskała dotację w kwocie 400 tys. zł na realizację zadania „Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 2 poprzez Rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywcy” z oddziałem integracyjnym.

Wiem, jak ważne jest wspieranie rodzin, dlatego od 2015 roku wprowadziłem gminne becikowe, a każdy nasz najmłodszy mieszkaniec jest obdarowywany body z napisem „I love Szydłowiec” co spotkało się z sympatycznym przyjęciem młodych rodziców.

Przez ostatnie lata gmina zrealizowała wiele inwestycji drogowych – ulice, chodniki, parkingi i zatoki postojowe, oświetlenie uliczne. Rozbudowana została infrastruktura sportowo – rekreacyjna. Powstały boiska, siłownie plenerowe, place zabaw, altany. Wybudowany został domek letniskowy dla mieszkańców sołectwa Barak, który będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej, a obecnie trwa również budowa gminnej świetlicy wiejskiej w Chustkach.

Remontowana jest remiza OSP w Jankowicach, gdzie zostaną także wygospodarowane pomieszczenia na potrzeby mieszkańców sołectwa.

W tym roku mamy w planach zakończenie prac projektowych dotyczących remontu remizy OSP w Majdowie i w Szydłowcu. Wkrótce ruszą prace związane z wymianą dachu na budynku OSP w Woli Korzeniowej, na który również została pozyskana dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego. Na terenie MKS „Szydłowianka” budowany jest budynek klubowy, który będzie stanowił nowe zaplecze socjalne dla trenujących dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Trwają prace remontowe budynku, gdzie swoją siedzibę mają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wartość inwestycji wynosi ogółem 574 496,04 zł. Zadanie to jest dofinansowane w kwocie 456 036,83 zł w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Zakres prac obejmuje: modernizację ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji wodnych i oświetlenia oraz montaż urządzeń do poboru odnawialnych źródeł energii.

Niezbędne remonty zostały wykonane w gminnych szkołach. W PSP nr 1 zamontowaliśmy windę, w PSP nr 2 mamy nową nawierzchnię na hali sportowej, trwa odwodnienie i remont budynku szkoły w Majdowie, PSP w Wysokiej ma zmodernizowaną kotłownię oraz osuszone fundamenty, a przy szkole w Sadku powstały nowe boiska, a plac szkolny został ogrodzony. Dzięki pozyskanym dotacjom placówki oświatowe są wyposażone w tablice interaktywne, specjalistyczne pracownie, jak m.in. „sala doświadczania świata”, doposażone zostały również szkolne gabinety medyczne.

Poprawa stanów technicznych gminnych obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej, czy też budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej to bardzo ważne zadania. Nadmienię, że kilka dni temu podpisaliśmy umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Książek Stary, jest to I etap zaplanowanych prac, a w tym tygodniu zakończy się budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworskiej w Szydłowcu.

Nie mniej jednak, ważne są również prace związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz projekty dające bezpośrednią pomoc. Przykładem takich działań jest m.in. „Alarm dla życia” – skierowany do seniorów, czy też jadłodajnia zapewniająca ciepły posiłek najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Wprowadziłem zmiany, które ułatwiają korzystanie ze stypendiów socjalnych, dołączyliśmy się do ogólnopolskiego projektu „Wymiana ciepła”. W ogłaszanych konkursach ofert mamy pulę pieniędzy na działania skierowane do dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni i zimowy), jak również na aktywizację seniorów.

Aby wesprzeć lokalnych przedsiębiorców uruchomiłem program lojalnościowy "Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu.

Piaskowiec szydłowiecki został przyjęty jako produkt o szczególnym znaczeniu dla regionu, mamy uchwałę mówiącą o ulgach w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji i nowych miejsc pracy dającą 1 rok zwolnienia przy zatrudnieniu 3 osób, aż do 5 lat zwolnienia przy zatrudnieniu 72 osób.

Wcielając w życie swoje przekonania o potrzebie angażowania społeczeństwa w lokalne sprawy wprowadziłem budżet obywatelski, który jest doskonałym narzędziem partycypacyjnym. Powołałem Szydłowiecką Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miejską oraz Społeczną Radę Gospodarczą. Angażowaliśmy się, jako urząd w wiele przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Pamiętamy o wartościach narodowych. Jako reprezentant gminy brałem udział w każdej dziedzinie życia publicznego. Nie sposób wyliczyć wszystkich pozytywnych zmian i opisać ich w krótkim sprawozdaniu. Jednak na szczególną uwagę zasługuje doprowadzenie, dzięki wykupowi gruntów w dzielnicy przemysłowej, do sprzedaży na rzecz inwestora z branży logistycznej 5,80 ha terenu, na którym zainwestowane będzie kilkanaście milionów złotych i powstanie około 150 nowych miejsc pracy. Dodam, że nie jest to jedyny inwestor, jaki niebawem ulokuje się w naszej gminie. Wymagało to wiele pracy ze strony Urzędu Miejskiego, ale efekty świadczą o tym, że było warto. Jako ciekawostkę dodam, że najmniejsza szerokość wykupionej działki wynosiła około 2,5m, a największa 11m.

Szanowni Państwo myślę, że to dopiero dobry początek, że te prace będą kontynuowane, a zapoczątkowane zmiany jednoznacznie wskazują kierunek, w jakim powinna iść gmina Szydłowiec. Następne lata winny być ukierunkowane właśnie na tworzenie przyjaznych warunków dla potencjalnych inwestorów. Musimy pozyskiwać tereny pod nowe inwestycje, aby Szydłowiec rozwijał się gospodarczo, a co za tym idzie, żeby powstawały nowe miejsca pracy.

Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za te wspólne cztery lata pracy, rozmów, planów, uwag i krytyki, szczególnie tej konstruktywnej, a także radości ze wspólnych sukcesów. Dziękuję młodym, ambitnym i utalentowanym mieszkańcom gminy za piękną promocję Szydłowca w Polsce i na świecie. Składam wyrazy uznania dla społeczników za ich zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka i gotowość do pracy. Duży ukłon kieruję w stronę naszych seniorów, którzy swoją pozytywną energią, tak chętnie dzielą się z nami wszystkimi. Gmina to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie. Razem tworzymy otaczającą nas rzeczywistość, życzę Państwu, a także sobie, abyśmy byli z niej dumni.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew