Altana

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” Gmina Szydłowiec realizuje zadanie „Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce nr 144 należącej do Gminy Szydłowiec”. Budowa altanki przyczyni się do integracji społeczności, będzie alternatywą do wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców oraz miejscem do spotkań i rozmów dotyczących spraw sołeckich.

Prace były realizowane przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, a ich całkowity koszt to 29 983,00 zł.
Podczas spotkania z Burmistrzem Szydłowca Arturem Ludwem sołtys miejscowości Świerczek Patrycja Janka serdecznie podziękowała w imieniu sołectwa za realizację tego zadania. Podkreślała, że nowa altana jest estetyczna i bardzo cieszy mieszkańców, którzy zyskali przyjazną przestrzeń do spotkań integracyjnych i rekreacyjnych.