Świetlica na Szydłówku

Gmina Szydłowiec przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” realizuje kolejną inwestycje. Na terenie sołectwa Szydłówek II, trwa realizacja zadania „Modernizacja budynku wiejskiego z przeznaczeniem na ogólnodostępny dla mieszkańców sołectwa”.

Powstanie tam świetlica wiejska, która będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców. Budynek zlokalizowany jest na działce należącej do wspólnoty gruntowej sołectwa Szydłówek II, którego Rada Sołecka podjęła uchwałę, że najpilniejszą potrzebą dla mieszkańców jest modernizacja budynku, co przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości oraz pozwoli stworzyć miejsce integracji mieszkańców. Zadanie to uzyskało dofinansowane w kwocie 10 000 zł.