Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zapraszamy na Spotkania Chóralne

Drukuj
Opublikowano: 13 październik 2022

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek oraz Stowarzyszenie Chór Kameralny GAUDIUM CANTI zapraszają na 10. Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej.

Spotkania to wydarzenie, które powstało około 15 lat temu jako propozycja dla tych mieszkańców powiatu szydłowieckiego, którzy kochają muzykę, zwłaszcza w wykonaniu wielogłosowym. Celem Spotkań jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów. Impreza jest doskonałą okazją popularyzowania twórczości chóralnej różnych epok. Od 2012 r. Spotkania noszą imię Zofii Stachowskiej – znakomitej nauczycielki muzyki, propagatorki śpiewu chóralnego, założycielki pierwszego w powojennym Szydłowcu chóru uczniowskiego, który prowadziła aż do lat siedemdziesiątych.

 

Udział w tegorocznej edycji Spotkań wezmą:

Jędrzejowski Chór Miejski - założony we wrześniu 2013 roku jest chórem mieszanym, działającym pod egidą Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego przy Centrum Kultury w Jędrzejowie. Składa się z ludzi różnych zawodów, których połączyła pasja śpiewania. Chór brał udział i zdobywał laury w przeglądach lokalnych oraz w konkursach ogólnopolskich, m.in. we Włoszczowie, na świętym Krzyżu, w Miechowie, Niepołomicach, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i Łowiczu. Koncertował na Jasnej Górze i w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Obecnym dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Alicja Gaweł-Kramarz.
Pod jej nieobecność w Szydłowcu chórem dyrygować będzie jego twórca i pierwszy dyrygent chóru dr Małgorzata Banasińska-Barszcz.

Chór Nauczycielski CANTO powstał w Przysusze w październiku  1992r. Jego założycielami byli Maria Banasiak nauczyciel i ówczesny Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Przysusze oraz Jerzy Mazurek, wielki pasjonat śpiewu chóralnego, miłośnik i nauczyciel muzyki oraz pierwszy dyrygent chóru. Nazwę  "Canto" przyjął chór w roku 1995. W 1996 roku zespół zyskał nowego akompaniatora, aranżera i dyrygenta - Karola Sionka.

Chór Nauczycielski "Canto" ma za sobą 29 lat działalności artystycznej. Efektem tej pracy jest ponad 300 koncertów,  między innymi w Krośnie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrołęce i Płocku, Skarżysku – Kamiennej,  na Festiwalach Chórów Nauczycielskich, w Łucku na Ukrainie ale przede wszystkim w różnych miejscowościach województwa mazowieckiego i ościennych województw.

Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny i liczny (ponad 300 wykonywanych utworów).  Są w nim: kolędy, utwory religijne, klasyczne (operowe, operetkowe, musicalowe), rozrywkowe, popularne i ludowe.

Chór Kameralny GAUDIUM CANTI -  powstał w 1999 r. przy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek. Aktualnie jest to 3-głosowy kameralny zespół skupiający osoby w różnym wieku i różnych profesji, których łączy chęć wspólnego spędzania czasu z muzyką. Repertuar chóru obejmuje: muzykę sakralną, tradycyjne kolędy i pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata, pieśni narodowe, pieśni ludowe, muzykę współczesną oraz utwory popularne i poetyckie. Chór „Gaudium Canti” uczestniczy również w cyklicznych spotkaniach i przeglądach chóralnych, m. in.: w Szydłowcu, Przysusze, Radomsku, Busku Zdroju, Skarżysku i Zwoleniu. Na co dzień uświetnia uroczystości lokalne: kościelne, patriotyczne i imprezy organizowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Dyrygentem, kierownikiem artystycznym oraz autorem wielu aranżacji jest Danuta Klepaczewska, zaś prezesem – Marzanna Olszewska.

Ważniejsze koncerty chóru „Gaudium Canti” to m.in.: msza św. w szydłowieckiej farze transmitowana przez TVP Polonia, udział w Dniach Papieskich oraz zjeździe Wspólnoty Rodzin Katolickich w Pabianicach, msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa JM Rektora WSD w Radomiu, udział w uroczystości nadania dyplomów „Piękniejsza Polska” pod honorowym patronatem prezydenta RP, w Europejskich Spotkaniach Chóralnych, uroczystości Ingresu Biskupiego ks. Wacława Depo, udział w uroczystościach związanych z rocznicą wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, koncerty w Wilnie: Ostrej Bramie, w parafii polskiej „Wilenka”.

 

X_Szydłowieckie_Spotkania_Chóralne_im._Zofii_Stachowskiej.jpg

 


10. Szydłowieckie Spotkania Chóralne dofinansowane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szydłowiec a także przy wsparciu finansowym Powiatu Szydłowieckiego.

{galeria}2022/xspotkaniechoralne{/galeria}