Ze Świętami Bożego Narodzenia i okresem poświątecznym wiąże się wiele pięknych tradycji. Jedną z nich są jasełka oraz spotkania opłatkowe. W dniu 11.01.2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Sadku gościła na takim spotkaniu JE Księdza Biskupa Henryka Tomasika, Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego Agnieszkę Górską, Proboszcza Parafii Matki Bożej Bolesnej w Sadku ks. Zenona Ociesę, Sekretarza Księdza Biskupa Henryka Tomasika ks. Tomasza Herca, Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, Radnego Rady Miejskiej Tadeusza Ruta, Skarbnika Gminy Szydłowiec Iwonę Czarnotę oraz mieszkańców Sadku.

Na początku spotkania ciepłe słowa powitania wygłosiła Pani Dyrektor Jolanta Kozłowska. Po części powitalnej nastąpiła cześć artystyczna. W uroczystą atmosferę wprowadzili zgromadzonych uczniowie klas 0-4, którzy przygotowali przedstawienie jasełkowe. Przypomnieli wydarzenie sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to narodziło się dzieciątko Jezus. Dzieci w cudownych strojach, na pięknie ozdobionej scenie z teatralnym oświetleniem występowały przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami, dziadkami i kolegami ze szkoły. Zaprezentował się również zespół ludowy z Sadku „Kumosie”. W podziękowaniu za wizytę wręczono Księdzu Biskupowi prezent - wykonanego przez jedną z mam aniołka. Pan Artur Ludew - Burmistrz Szydłowca przekazał na ręce Księdza Biskupa wraz z podziękowaniem za przybycie rycinę szydłowieckiego ratusza. Następnie Ksiądz Biskup pobłogosławił opłatek i podzielił się nim z uczestnikami spotkania. Udzielone wszystkim zebranym - przez ks. Biskupa -Boże Błogosławieństwo, zakończyło to szczególne spotkanie, które było niecodzienną i wykorzystaną w pełni okazją do integracji lokalnej. Następnie Ksiądz Biskup udał się na spotkanie z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.
Mamy nadzieję, że wizyta tak znamienitych gości zapisze się nie tylko w szkolnej kronice, ale też w pamięci wielu jej uczestników.